Tietosuojaseloste

Tämä on  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty viimeksi 30.4.2024.

1. Rekisterinpitäjä

You Best Well Oy, Y-tunnus 3439490-9. Yhteyshenkilö Giacomo Alabiso, info@youbestwell.fi

2. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen (GDPR). Tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, ja markkinointi. Asiakkaalla on oikeus kieltää henkilötietojen käyttö suoramarkkinointiin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

3. Mitä tietoja keräämme ja miten?

Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Lisäksi käytämme Google Analytics-palvelua, josta voit lukea lisää täältä.

4. Evästeiden käyttö

Sivustomme käyttää evästeitä. Evästeet ovat tietokoneellesi lähetettäviä pieniä tekstitiedostoja, joiden avulla voimme mm. helpottaa kirjautumista ja muodostaa yhdistelmätietoa sivuston kävijöistä, jonka avulla voimme kehittää sivustoamme ja tarjota yksilödympää tietoa ja palveluita. Voit kytkeä evästetoiminnon pois selaimesi asetuksista. Evästeet voivat kuitenkin olla tarpeen sivustomme optimaaliselle toiminnalle.

Google Analyticsin evästeiden käytön voit estää asentamalla selaimeesi lisäosan Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

7. Oikeutesi

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus
– saada tietoonsa mitä tietoja rekisteriin tallennetaan
– tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa
– pyytää mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä
– pyytää tietojen poistamista rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”)
– pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojen käsittelyä
– peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelyyn
Lisää tietoa oikeuksistasi: EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet 

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle info@youbestwell.fi. Pyrimme vastaamaan viiveettä, EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).